Stem jij voor duurzame inzetbaarheid?

Stem jij voor duurzame inzetbaarheid

Nog een week tot aan de verkiezingen. De debatten over allerhande thema’s vliegen ons om de oren. Ook onderwerpen die belangrijk zijn voor ons werkveld maken onderdeel uit van de verkiezingsprogramma’s. Variërend van contractduur, pensioenleeftijd, administratie van zieke medewerkers, ziektewet, scholingsbudget, tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, enzovoort. Maar hoe belangrijk vinden de partijen het thema duurzame inzetbaarheid en wat zeggen ze hierover? Hieronder een aantal quotes uit de verkiezingsprogramma’s van vijf grote partijen.

VVD

 • “Het is van belang dat ook werkgevers mensen stimuleren employable te blijven en waar mogelijk van werk naar werk helpen te begeleiden.”
 • “Werk wordt steeds vaker met tijdelijke en flexibele contracten aangeboden, vanwege de vele risico’s en verplichtingen die nu nog aan het vaste contract vastzitten. Wij willen dat dit verandert, zodat er meer ruimte komt voor maatwerk tussen jou en je werkgever.”
 • “Wij willen dat de administratieve rompslomp bij ziekte, zoals verplichte rapportages, het bijhouden van onnodige documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen, wordt verminderd.”
 • “Wij willen meerdere toetsingsmomenten voor iedereen die arbeidsongeschikt is en raakt, zodat vaker gekeken kan worden naar wat je wél kunt in plaats van wat je niet kunt. We blijven werkgevers bovendien stimuleren om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen.”

PVV (met een verkiezingsprogramma van 1 A4)

 • “AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren.”
 • “Lagere inkomstenbelasting.”

GroenLinks

 • “Iedereen krijgt een scholingsbudget, ongeacht of de werkgever in je wil investeren.”
 • “Voor iedereen gaat de AOW als basispensioen omhoog.”
 • “GroenLinks zorgt voor de voorwaarden om zorg, gezin, werk en vrije tijd te combineren: recht op flexibel en thuis werken, in deeltijd werken, gratis kinderopvang, betaald ouderschapsverlof en uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders.”

CDA

 • “Wie werkt moet aan één baan genoeg hebben om zichzelf of het gezin te onderhouden. Wij willen geen oneerlijke concurrentie op de waarborgen van een vast contract en kiezen voor duurzame en bestendige arbeidsrelaties.”
 • “Voor een leven lang leren kiezen wij voor een individueel scholingsbudget voor elke werknemer, meer ruimte voor de combinatie werk en scholing en voor de overdracht van vakmanschap tussen jong en oud.”

D66

 • “Om de AOW voor de toekomst betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en daarna wordt gekoppeld aan de levensverwachting.”
 • “Wij willen dat werknemers zelf en met hun werkgever nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid – binnen het bedrijf en daarbuiten.”
 • “Wij vinden dat inzetbaarheid een standaard onderdeel moet zijn van functioneringsgesprekken en dat CAO’s zich moeten richten op banen en ontwikkeling. Als werkgever moet de overheid hierin zelf voorop lopen.”

Kortom: hoewel de term ‘duurzame inzetbaarheid’ eigenlijk niet genoemd wordt, zijn partijen er wel degelijk mee bezig. Veel partijen zetten zich in voor ‘Een leven lang leren’, willen af van de tijdelijke en flexibele contracten en willen dat iedereen meer nadenkt over zijn of haar inzetbaarheid. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn! Succes met stemmen!

Send this to a friend