Oplossingen voor als werken tot 67 onhaalbaar lijkt

30 augustus 2017

Vorig jaar schreef ik reeds een artikel over doorwerken tot 67 jaar, of niet. Voor sommige mensen, en daarmee ook voor organisaties, is dit een grote uitdaging. We werken met zijn allen heel hard aan Duurzame Inzetbaarheid en leren steeds meer bij. Je kan er zelf en als organisatie heel veel aan doen en er zijn regelingen/mogelijkheden waar men vaak niet bij stil staat. Hieronder neem ik je graag mee ter inspiratie.

Met name interessant voor 50+ers waarvoor de pensioenleeftijd van 67 onhaalbaar lijkt.

 

Begin eerst bij jezelf

De eerste stap voor iedereen is goed te kijken naar jezelf. Hoe gaat het met jou en met je werk? Wat kun je zelf doen aan jouw inzetbaarheid en wat heb je nodig om dit te verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan het op peil houden van je vakkennis of taken op te pakken die je energie geven. Een organisatie kan dit faciliteren en stimuleren. Als medewerker kun je hier zelf over nadenken en om hulp vragen aan je werkgever. Als leidinggevende of HR adviseur kun je hierover het gesprek aangaan met je medewerkers. Hierbij een handig gespreksdocument ter inspiratie.

 

Meer mogelijkheden

Als iemand er zelf alles aan gedaan heeft om fit, gemotiveerd en bekwaam aan het werk te zijn en te blijven tot aan het pensioen, maar dit gewoon niet meer lukt. Of iemand wil dit niet meer. Dan zijn er diverse alternatieven mogelijk.

 

1- Flexibel werken

In de Wet flexibel werken is geregeld dat werknemers en werkgevers afspraken kunnen maken over het aanpassen van onder meer arbeidsduur en werktijden. Ga hierover in gesprek en zoek naar oplossingen (denk in mogelijkheden en ga het proberen!). Soms kan iemand met een contract van 24 uur bijvoorbeeld prima 4 x 6 uur werken i.p.v. 3 x 8 uur omdat lange diensten moeilijk zijn. Of heeft iemand juist meer behoefte aan meer hersteltijd en past 3 x 8 uur juist weer beter. Ben je meer een avondmens: kijk of je wat later kunt beginnen en/of meer in de avonden kan werken. Dit is nieuw en ‘out of the box’ denken voor traditionele bedrijfsvoering. Maar wel noodzakelijk als je wilt dat medewerkers het volhouden tot 67 jaar.

 

2- Eerder met (deel)pensioen

Het is mogelijk vroegtijdig helemaal of gedeeltelijk te stoppen met werken. Heel vaak denken mensen dat ze niet eerder kunnen stoppen omdat ze dan (te) veel pensioen inleveren. Dit kan ook wel eens anders uitpakken, door bijvoorbeeld een deel van je pensioen als deelpensioen uit te laten keren en hiermee je salaris aan te vullen. Deze situatie is altijd maatwerk! Maak hiervoor een afspraak met een financieel adviseur die kijkt naar jouw persoonlijke situatie, zoals pensioenmogelijkheden, mogelijke verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen) en hypotheken die aflopen. Maak het totaalplaatje inzichtelijk en kies voor een situatie die bij jou past!

 

3- Verlofregelingen

In de wet en CAO zijn bepaalde vormen van (zorg)verlof geregeld. Als werknemer kun je daar mogelijk aanspraak op maken, bijvoorbeeld voor mantelzorgtaken (dit speelt een steeds belangrijkere rol in onze huidige maatschappij). Denk hierbij aan mogelijkheden als kortdurend en langdurig zorgverlof en/of calamiteitenverlof.

 

4- Regelingen via CAO of werkgever

Diverse werkgevers en/of CAO’s bieden medewerkers nog meer opties, bijvoorbeeld:

 • PLB uren voor medewerkers van ziekenhuizen. Het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) is een unieke extra mogelijkheid om flexibel verlof op te nemen voor verschillende doeleinden, met doorbetaling van 100% salaris. Verschil met vakantierechten is dat PLB niet verjaart en is in te zetten voor:
  • aanvulling van je vakantie-uren;
  • opvang van je kleinkinderen;
  • mantelzorgtaken;
  • het houden van een sabbatical;
  • tijdelijk minder werken;
  • eerder met pensioen.
 • Voor medewerkers in de gehandicaptenzorg geldt een vergelijkbare regeling onder de naam PBL (Persoonlijk Budget Levensfase).
 • Voor medewerkers met zware beroepen, zoals in de bouw, ken ik op dit moment in Nederland nog geen specifieke regeling in de cao. Ik verwacht dat deze er in de toekomst wel komt, er wordt wel onderzoek naar gedaan. Ik denk echt dat het nodig is. Ga tot die tijd in gesprek met elkaar en zoek naar de mogelijkheden.
 • Ken jij nog andere regelingen of cao’s met dit soort regelingen? Fijn als je ze hieronder in een reactie wilt delen!

 

Belangrijkste van alles. Bovenstaand is maatwerk! Geen mens, geen individu, is hetzelfde. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, kun je bepalen wat voor jou en/of voor jouw medewerker de beste oplossing is.

Deel artikel

Meer inspiratie