Nieuwe ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is hot! Steeds vaker wordt de term gebruikt binnen bedrijven en organisaties en ook de overheid zegt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema te vinden. Maar wat wordt er nou precies bedoeld met ‘duurzame inzetbaarheid’?

In het kort gaat duurzame inzetbaarheid over het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen zodoende in staat te stellen nu en in de toekomst binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Zo bestaat duurzame inzetbaarheid uit verschillende samenhangende aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de mentale en fysieke gezondheid van een werknemer, zijn/haar werk-privé balans, de vakkennis en vaardigheden die men bezit en de bereidheid om deze te willen blijven ontwikkelen, en/of de motivatie en betrokkenheid van een individu.

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven wordt steeds vaker in een adem genoemd met een gezonde bedrijfsvoering van een bedrijf of organisatie. Zo vragen economische en technologische ontwikkelingen in toenemende mate om wendbare werknemers én organisaties. Daarnaast wordt van werknemers gevraagd om steeds langer door te werken en tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Dit alles vraagt om de inzet van meerdere partijen. Enerzijds moeten werknemers hun verantwoordelijkheid nemen om duurzaam inzetbaar te zijn én te blijven, anderzijds ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij organisaties en instellingen (lees: werkgevers) zelf. Daarnaast speelt de overheid ook een belangrijke rol: zij dient de randvoorwaarden te scheppen waardoor werknemers kunnen blijven werken en de productiviteit van organisaties toe kan nemen

Dat Den Haag duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp vindt, blijkt uit de tweede ESF subsidieronde rondom dit thema. Afgelopen zomer heeft minister Asscher kenbaar gemaakt dat er (wederom) 22 miljoen euro beschikbaar komt om de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland te bevorderen, met als doel werknemers langer en productief aan het werk te houden. Vanaf 19 oktober tot en met 13 november 2015 kan er wederom een aanvraag worden ingediend bij het Agentschap SZW.

Met de ESF subsidie moet het voor bedrijven en instellingen gemakkelijker worden om duurzame aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van hun werknemers. Zo wordt 50% van de projectkosten vergoed door middel van de subsidies, met een maximale subsidiehoogte van €10.000. Activiteiten die binnen eventuele duurzame inzetbaarheidsprojecten vallen zijn:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen van de organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit van werknemers
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

InHealth heeft veel expertise en ervaring met het begeleiden van duurzame inzetbaarheidstrajecten in allerlei vormen en maten, die aansluiten op bovengenoemde activiteiten. Wij zijn dan ook verheugd dat het Ministerie van SZW wederom financieel wil bijdragen aan dit belangrijke thema.

InHealth gelooft sterk in het grote belang van duurzame inzetbaarheid voor een gezonde bedrijfsvoering van een bedrijf of organisatie. Dit doen wij door het thema een centrale plaats te geven in de strategie, visie en missie van een bedrijf of organisatie.

Geïnteresseerd geraakt om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid? Benieuwd naar wat de subsidieregeling precies inhoudt? We nodigen je uit om samen met ons te kijken naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie om de duurzame inzetbaarheid van werknemer te bevorderen. Neem dan vrijblijvend contact op met Marlies Casteleijn (06-43015749 /  marlies@inhealth.nl)

FLYER ESF SUBSIDIE >>

 

Send this to a friend