Move to improve

26 juni 2015

Mensen, teams en organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om te zoeken naar vernieuwing, baanbrekende innovaties of een kleine verbetering. Is uw organisatie al zo ingericht dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen? Kan elke medewerker zich persoonlijk ontwikkelen? Zit iedere werknemer wel op de positie die het beste bij hem past? En zo ja, hoe kan uw organisatie ook in de toekomst onderscheidend blijven en blijven presteren?
Als u deze vragen stelt, is de kans groot dat u nieuwe mogelijkheden ziet en toch wilt veranderen. Veranderen betekent in beweging brengen. De kunst is om als organisatie, maar zeker ook op individueel niveau te blijven veranderen, te blijven bewegen. Niet iedereen houdt van ervan, maar toch is het pure noodzaak.
De medewerker moet “fit voor de “job” blijven. Employability oftewel inzetbaarheid, is een verantwoordelijkheid niet alleen van uw organisatie of van de leidinggevende, maar juist ook van de medewerker zelf. Zo kan hij zijn waarde op de arbeidsmarkt vergroten. Kennis en ontwikkeling zijn daarbij onmisbaar. Leidinggevende en werknemer kunnen samen vormgeven aan de inzetbaarheid met als doel een optimale match. Dit bespaart geld, energie en tijd en levert gemotiveerde, flexibele en energieke mensen op die de steeds snellere veranderingen goed kunnen weerstaan en opvangen.
Duurzame inzetbaarheid gaat over gezondheid en vitaliteit, maar dus zeker ook over carrièreplanning en loopbanen. Loopbaanontwikkeling is zelfs een van de kernelementen van duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk is het streven een maximale loopbaanflexibiliteit. Kortom, “move to improve”!
Mocht u ook stappen willen zetten in uw ontwikkeling, oftewel aan de slag met uw eigen duurzame inzetbaarheid. Kijk dan eens bij onze opleidingen op: http://nlinhe-akuaidian.savviihq.com/opleidingen/.

Deel artikel

Meer inspiratie