Lang leve het leren

20 november 2014

Employability vormt de spil van een flexibele organisatie, die snel inspeelt op een continu veranderende markt. Inzetbaarheid vergroot daarmee de overlevingskansen van de organisatie! Maar ook voor de werknemer zelf. Door te blijven leren verbeter je tenslotte jouw arbeidsmarktpositie. Leren zou dan ook in alle levensfasen gestimuleerd moeten worden.

Duaal leren, leren en werken tegelijkertijd, gebeurt ook al jaren. Maar volgens het kabinet voldoet het huidige model van Leven Lang Leren niet meer. Volwassenen volgen vooral trainingen die gericht zijn op de huidige functie en werkzaamheden of ze worden in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen. Het komt ook dikwijls voor dat volwassenen moeten aanschuiven bij colleges die overdag plaatsvinden en vaak wordt er geen rekening gehouden met de kennis en ervaring die zij al hebben opgedaan. Op 31 oktober jl. werd bekend dat het kabinet met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen volwassenen gaat  stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Er komen flexibele onderwijstrajecten waarbij school en werkgever maximale vrijheid hebben om het onderwijs aan te passen aan de behoeften van de deeltijdstudent.

Uit bovenstaande blijkt dat het enorm belangrijk is dat postinitieel onderwijs goed aansluit bij de behoefte van werkenden en dat het goed te combineren is met een baan. Dat is iets wat wij in onze Course Strategic Health Management al een aantal jaren doen. Onze opleiding is een compact en uitdagend traject dat verbinding legt tussen gezondheidsmanagement en de organisatiestrategie. In 6 modules, van elk 3 dagdelen, ontwikkelen deelnemers bedrijfskundig inzicht en werken zij aan een concreet plan van aanpak voor hun eigen organisatie. Omdat het geleerde direct toegepast wordt in de praktijk, wordt leren werken en is werken leren.

Docenten in het programma komen uit zowel wetenschap als praktijk en kunnen dan ook goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De deelnemer zelf zien wij als co-creator. Deze visie draagt er aan bij dat de opleiding goed afgestemd is op de wensen en behoeften van de deelnemers. En met een minimale belasting van 4 uur per week is de course prima te combineren met en te integreren in het drukke leven. Op deze manier is en blijft leren ook gewoon leuk. Lang Leve het Leren!

Deel artikel

Meer inspiratie