HR-professional in beeld: Marike van Amsterdam

Wie is Marike van Amsterdam?

Marike van Amsterdam heeft oorspronkelijk een financiële achtergrond. Ooit begonnen bij de loons- en personeelsadministratie van DRG, kreeg ze gaandeweg interesse in andere aspecten van HR: de mensen binnen een organisatie en hun gedrag, dat sprak haar enorm aan. Dus schoolde ze zich om. In haar huidige functie als HR-directeur van Detailresult Groep (DRG) komt zowel de cijfermatige als de mensgerichte kant mooi samen. Met het programma Mijn Koers heeft ze 5 jaar geleden fors ingezet op duurzame inzetbaarheid. Vragen als ‘hoe zorg je dat je mensen in beweging krijgt en hoe werkt het menselijk brein?’ kunnen Marike enorm boeien.

Wat waren de grootste uitdagingen in de afgelopen twee jaar?

De snelheid en wendbaarheid die van ons gevraagd werd als supermarktorganisatie. Zo kwam er een andere behoefte vanuit de consument. Een grotere vraag naar online boodschappen en naar bijzondere producten. Mensen gingen niet meer uiteten en gingen zelf dingen uitproberen. Vanuit de overheid werden we ook continu geconfronteerd met aanpassingen in hun beleid. Maatregelen moesten soms de volgende ochtend al gereed zijn en medewerkers moesten hiervan goed op de hoogte worden gesteld. Dat was de andere uitdaging: het creëren van een veilige werkomgeving, zodat medewerkers met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan.

Hoe hebben jullie medewerkers ondersteund?

We zijn op volle vaart vooruitgegaan en niet afgeweken van de plannen die we oorspronkelijk hadden. We hebben alleen wat focus aangebracht.  Er is veel tijd en aandacht besteed aan uitleg en middelen zodat medewerkers veilig konden werken. Kantoormedewerkers kregen een bureau, stoel, laptop en andere benodigdheden thuis afgeleverd om goed hun werk te kunnen doen. Ook hebben we een thuiswerkbeleid opgesteld voor de toekomst. Verder hebben we veel aandacht gehad voor de mentale gezondheid van onze medewerkers. Naast dat ze terecht konden bij leidinggevenden, konden ze anoniem terecht bij externe coaches met al hun vragen, zowel op het gebied van werk als privé.

Om samenhorigheid te stimuleren binnen de organisatie hebben we activiteiten georganiseerd. Zo hebben we online taarten gebakken, gesport, een pub quiz gedaan én een coronaspel gemaakt. Medewerkers kunnen dit thuis spelen of samen met een collega. Het stimuleert om in beweging te komen en geeft tegelijkertijd informatie over Covid-19.

Daarnaast is er nog een groot project gestart: de arbeidsvoorwaardenregeling. Hierbij hebben we gekeken naar vragen zoals: ‘Hoe zorg je ervoor dat je mensen in hun kracht zet in hun huidige functioneren én in de toekomst?’ Zo zijn we uitgekomen op een performance methodiek: we willen performance gericht belonen om zo het beste in mensen te stimuleren. Mijn Koers, het programma binnen DRG wat focust op de gezondheid, veiligheid en loopbaan van medewerkers, is ook verweven in deze methodiek. Mijn Koers is hierdoor ingebed in bestaande processen. Medewerkers worden nu niet alleen op hun inhoudelijke werk beoordeeld maar ook op hoe zij bezig zijn met hun duurzame inzetbaarheid.

Welke inzichten heeft het je gebracht?

Covid-19 heeft mensen laten inzien dat je wereld van de een op de andere dag op zijn kop kan staan. Hierdoor zijn mensen zich nog bewuster van het belang om zelf aan het stuur te staan van hun loopbaan. Datgeen waar wij altijd voor staan, namelijk Mijn Koers, wordt nu letterlijk in de praktijk ervaren door mensen. Deze situatie laat zien waarom we willen dat medewerkers vitaal blijven en zichzelf blijven ontwikkelen. We zien nu ook dat medewerkers meer gebruik maken van het aanbod van Mijn Koers.

Waar ben je trots op?

Ik ben iedere dag weer trots op wat we met elkaar bereikt hebben, de wendbaarheid van onze medewerkers en de snelheid waarmee we veranderingen samen voor elkaar krijgen. Dit is allemaal mogelijk, zolang je ook als organisatie maar met je medewerkers en hun uitdagingen meebeweegt.

Wat zijn de komende tijd belangrijke focuspunten?

Meten is weten. De komende tijd staat in het teken van het trainen van HR-adviseurs om te werken met HR-analytics. Met een helikopterview naar cijfers kijken: ‘Welke bewegingen zie je in het huidige personeelsbestand? Waar wil je heen? En hoe kan je dit samenbrengen?’ En vanuit deze data de vertaling maken naar strategische doelen en inzetten op de Mijn Koers gedachte.

Andere focuspunten zijn het creëren van een feedback cultuur, het meebewegen met de klant en het stimuleren van vitale medewerkers met competenties voor de toekomst.

Wat doe jij zelf om energiek te blijven?

Ik ben elke avond gaan lopen met het hele gezin. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien in mijn dorp. Met het team hebben we de Ommetje app geïnstalleerd en zijn we de challenge met elkaar aangegaan. Verder ben ik bewuster gaan eten, veel gevarieerder. Ook omdat je de tijd ervoor had. Samen met elkaar aan tafel, een mooi moment om even af te schalen.

Tip voor andere organisaties

Mijn tip is om te luisteren naar medewerkers en hun ideeën. De kunst is om het niet zelf te bedenken, maar om aan te sluiten op de behoefte van de medewerker. Probeer daarbij ook dingen uit, blijf niet te lang in de plannen hangen, ga aan de slag ook al is iets niet helemaal perfect. Maak het niet onnodig ingewikkeld!

Send this to a friend