HR-professional in beeld: Judith Winkel

Wie is Judith?

Judith is Adviseur HR Duurzame Inzetbaarheid (DI) bij het St. Antonius Ziekenhuis, het programma dat al ruim 5 jaar lang bijdraagt aan vitale, bekwame en gemotiveerde medewerkers. Daarnaast is ze Holistisch Coach en docent Stress, Ademhaling en Ontspanning bij de Academie voor Holistisch Coachen. Waar ze de energie vandaan haalt? Haar enorme drive om mensen in hun kracht te zetten.

 

 

De grootste (DI) uitdagingen afgelopen jaar

We kregen in het ziekenhuis te maken met een crisissituatie zoals we die nog niet eerder gezien of gekend hebben. Een nieuwe situatie waarbij de druk op de zorg en onze medewerkers toenam. Zo moesten er allerlei praktische zaken geregeld worden en gingen we door het thuiswerken van 8 naar, bij wijze van spreken 500 locaties, door alle collega’s die ineens vanuit huis moesten werken. Het vroeg om een andere focus en een andere manier van werken; we hebben veel processen onder de loep genomen en veranderingen snel kunnen doorvoeren.

 

Wat is er op HR-vlak veranderd?

Duurzame inzetbaarheid stond ineens in de top 3 prioriteiten van het ziekenhuis; urgente én complexe thema’s die je niet solistisch kunt aanvliegen. Een gezamenlijke vijand in de vorm van Covid-19 gaf ons een hele duidelijke ‘WHY’. Dit maakte dat muren wegvielen en afdeling overstijgende verbindingen werden gelegd en schroom vervloog. Er ontstond veel meer uniformiteit en samenwerking tussen verschillende disciplines; online kun je elkaar eigenlijk veel sneller en makkelijker vinden, er zit geen letterlijke deuren tussen. Daarnaast kunnen er ook sneller beslissingen worden genomen.

Er ging van alles op de schop. We werven veel breder en trekken bijvoorbeeld veel herintreders aan. Indiensttredingen gaan sneller en in nauwer contact met teams. Veel ontwikkelingen die achterbleven namen een vlucht, zoals de onboarding-app. Met Sterk in je Werk richten we ons nu nog meer op het bereiken van de eindgebruiker door goede communicatie en direct toepasbare webinars, workshops, tips en verhalen.

 

Hoe hebben jullie medewerkers ondersteund?

Er is echt veel gebeurd. Psychosociale ondersteuning op de werkvloer in de koffiepauzes door het TopTeam, continue monitoring op thema’s, een interventiemenukaart, doelgroepgerichte ondersteuning, ARBO-scans voor thuis en webinars voor leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast organiseerden we lifestyle-challenges en virtuele runs, en boden we een breed scala aan infographics met tips en inspiratie rondom thuiswerken, werken met buddy’s, stress en thuisonderwijs. Via ons online platform Antonius Fit hadden we direct contact met alle thuiswerkers waardoor we met behulp van filmpjes, recepten, vlogs en events konden inspireren om in beweging te blijven op de thema’s voeding, beweging en ontspanning. Daarnaast stuurden we soms ook dingen direct naar het huisadres, zoals de ‘praktische gids in uitdagende tijden’ met tips, informatie en inspiratie. In ons online magazine vind je een aantal highlights van 2020.

 

Trots op

In tijden van crisis hebben we op een positieve manier aan werkplezier en energie gewerkt. De eerdergenoemde gezamenlijke ‘WHY’ gaf enorm veel drive, richting en gevoel van verbinding waardoor we echt veel gedaan hebben gekregen. Ik ben in de basis wat meer solistisch ingesteld, maar ik ervaar nu zo veel vertrouwen, verbondenheid en trotsheid met en op ons team.

Ook ben ik trots op het fantastische voorwerk van de afgelopen jaren; de kapstok van Sterk in je Werk stond al, waardoor we veel dingen als het ware op het dienblad van Sterk in je Werk konden leggen.

 

Focus voor 2021

Ik geloof in én-én; het een kan niet zonder het ander. Vanuit HR wordt duurzame inzetbaarheid gelukkig steeds breder benaderd; we zien in dat alle partijen bijdragen aan zowel curatie, waarbij preventief wordt gekeken naar inzetbaarheid. Het gezamenlijk werken aan duurzame inzetbaarheid met een gedeelde visie en krachtig beleid, is een belangrijk focuspunt voor 2021.

Vanuit Sterk in je Werk blijven we dit jaar inzetten op energiemanagement van medewerkers. Het stimuleren van goede voeding, beweging, ontspanning, het leren kennen van energiegevers en -nemers, en het stimuleren van persoonlijk leiderschap. We hebben soms de neiging om continu te innoveren, nieuwe dingen te ontwikkelen. Voor nu is het van belang nog meer medewerkers te bereiken met de visie, activiteiten en aanbod dat we al hebben; duurzame inzetbaarheid moet nóg vanzelfsprekender worden. Doelgroepgerichte communicatie en het betrekken van onze Sterk in je Werk ambassadeurs spelen hierin een cruciale rol.

Hoe blijf jij zelf sterk in je werk?

Goed slapen, veel bewegen (hardlopen) en dagelijkse reflectie. Daarbij probeer ik goed te luisteren naar mijn lichaam; voelen waar ik behoefte aan heb en daarop inspelen. En verbindingen blijven zoeken die maken dat je samen waarde kunt toevoegen.


Tip voor andere organisaties

Maak duurzame inzetbaarheid tot een topprioriteit. Als je het echt belangrijk vindt, dan zorg je ervoor dat iemand of een team hier dedicated mee bezig is. Dat betekent geld, tijd, mensen vrijmaken. En een duidelijke richting. Niet zomaar losse dingen de organisatie inschieten, maar begrijpen waarom je de dingen doet.

Send this to a friend