HR-professional in beeld: Gert-Jan Aleman

Wie is Gert-Jan?

Gert-Jan is vitaliteitsmanager en manager Arbo Centrum binnen de gemeente Den Haag. Met 25 jaar ervaring als leidinggevende stuurt hij dagelijks het Arbo Centrum aan. Dit is een organisatieonderdeel die medewerkers van de gemeente Den Haag helpt om zowel fysiek als mentaal fit zijn én blijven. Daarnaast adviseert deze afdeling de directies van de verschillende diensten, hoe zij zo goed mogelijk met alle facetten van duurzame inzetbaarheid kunnen omgaan. Gert-Jan werkt intensief samen met andere afdelingen en opgaven aan modern werkgeverschap en de randvoorwaarden voor de beste resultaten voor de stad.

Wat waren de grootste uitdagingen van het afgelopen jaar?

“Een van de grootste uitdagingen van het afgelopen jaar was om de binding als team, maar ook de binding als gemeente Den Haag te behouden. Mijn afdeling had te maken met een grote werkdruk: er was veel vraag en er moest natuurlijk veel gecommuniceerd worden over corona en de gezondheid van medewerkers. De vraag ‘hoe gaat het met je?’ gaat door het thuiswerken met online overleggen zo voorbij en dat is niet goed. We hebben online koffiecorners of borrelplatformen ingericht, maar dit werkte allemaal niet zoals offline. Het goed met elkaar in gesprek blijven, blijft dan ook de grootste uitdaging. Daarnaast blijft het een uitdaging om zowel lichamelijk als mentaal fit te blijven in deze tijd. Mensen werken toch gauw meer dan 8 uur per dag achter de computer en gaan moeilijk naar buiten.

In deze tijd merk je dat het niet alleen van ons als werkgever afhangt, maar dat medewerkers zelf ook aan de slag moeten met hun gezondheid en inzetbaarheid. Dit zorgt weer voor een nieuwe uitdaging, want eigenaarschap is al een lastig onderwerp op kantoor, laat staan vanuit de thuiswerkplek. Maar met een goed gesprek konden we hier zeker stappen in zetten. En dat blijven we doen.

Ook al zijn er verschillende uitdagingen, ik ben van mening dat we het nu goed met elkaar hebben. De basis is meer op orde. We hebben een overzichtelijk speelveld met wat we van elkaar kunnen eisen in het thuiswerken en welke prikkels er zijn. Pas als we hybride blijven werken, dan komt de grootste uitdaging. Dit kunnen we zien als een voorproefje. Ik ben benieuwd hoe we straks balans kunnen vinden tussen het thuiswerken en vergaderingen op kantoor.”

Wat waren positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar?

“Het digitaal vergaderen is effectief. Ik ben al jaren bezig met het stimuleren van wandelbila’s (wandeloverleg) en dat zit er door deze omstandigheden opeens in. Daarnaast heeft de ontwikkeling van een toolbox voor leidinggevenden een sneltreinvaart genomen. In deze toolbox ‘gezonde organisatie’ is voor onze leidinggevenden al het aanbod te vinden van gemeente Den Haag op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Leidinggevenden worden zo meer gestimuleerd om gebruik te maken van de aanwezige trainingen en workshops voor henzelf maar ook voor medewerkers. Hierdoor is er een open aanbod van workshops en trainingen waar nu veel grotere groepen gebruik van kunnen maken. We hebben dus een groter bereik gekregen en dat is juist in deze tijd belangrijk.”

Welke inzichten heeft het afgelopen jaar jou zelf gebracht?

“Ik ben nog bewuster geworden van het feit dat je het naar je zin moet hebben op je werk en het belang van leuke collega’s. Ik merk dat ik veel energie krijg als ik twee keer per week wandel met collega’s. Als ik dit niet doe, ben ik sneller uitgeblust. Over de tijd heen heb ik geleerd wat voor mij werkt, maar ik ben er ook achter gekomen dat voor iedereen iets anders werkt.

Daarnaast heb ik als manager en boegbeeld van vitaliteit binnen gemeente Den Haag geleerd dat het belangrijk is om uit te spreken wat ik voel. Hierdoor merk ik dat veel mensen dezelfde gevoelens delen, waardoor er meer verbinding ontstaat. We gaan met elkaar in gesprek en het gevoel mag er zijn. Door als manager kwetsbaarheid en openheid te tonen, blijven medewerkers ook vitaal.

Als ik kijk naar het bredere geheel, heb ik gemerkt dat een heldere visie kan helpen met het aanbrengen van focus en het stimuleren van ambitie. Hierbij is het nodig om stil te staan om richting te bepalen. Dit kan mijn inziens ook samengaan met het ondertussen aan de slag gaan, zodat je kan testen en monitoren wat wel en wat niet werkt. Zo hebben wij dit jaar gewerkt aan de visie, maar zijn we ook praktisch aan de slag gegaan. Dit kan de komende periode goed bij elkaar komen. ”

Trots op

“Ik ben trots op mijn medewerkers, zeker als ik zie hoe snel zij omschakelden naar alles online. We hebben ingespeeld op het thuiswerken door bijvoorbeeld gebruik te maken van foto’s en video’s van thuiswerkplekken. Hierdoor kunnen we op afstand nog steeds advies geven. We hebben alles gedaan wat binnen de maatregelen paste om medewerkers vooruit te helpen. De dienstverlening vanuit de gemeente Den Haag naar de burger draait gewoon door. Voor de burger en de stad, daar doen we het voor en dat is niet minder geworden. Het grappige is ook dat als je veel meer thuis bent, je veel meer ziet wat wij als gemeente Den Haag allemaal doen in de buurt.”

Focus voor de komende tijd

“We hebben net een nieuwe visie vastgesteld op modern werkgeverschap. Een van de pijlers hierin is de gezonde organisatie. Dit betekent gezond in lichaam en geest, werk en loopbaan, samenwerking en een gezonde balans tussen werk en privé. We willen dat je als medewerker van gemeente Den Haag energie krijgt van je werk en dat dit bijdraagt aan jouw gezondheid en welzijn. Doordat we deze visie hebben vastgesteld, met een strategisch beleid en uitvoeringsprogramma, kunnen we grote stappen zetten. Super om hier onderdeel van te zijn!

We vragen medewerkers binnen gemeente Den Haag zelf de regie te pakken over hun werk, loopbaan en gezondheid. Het is mooi dat wij als Arbo Centrum hier een bijdrage aan kunnen leveren. Om dit te doen, is het van belang dat wij aansluiten bij de vraag vanuit de diensten binnen de gemeente en de strategische PenO-opgaven. Wij hebben te maken met een grote diversiteit aan medewerkers en werkcontexten. Het is fijn dat we hiervoor een gedegen doelgroep analyse hebben gedaan, waardoor we specifiek in kunnen spelen op de behoeften van alle medewerkers. Zo leveren wij een bijdrage aan gezonde ambtenaren, die op hun beurt weer zo goed mogelijk hun werk voor de burger en de stad kunnen doen.”

Hoe blijf jij zelf fit?

“Ik blijf zelf fit door gezond te eten en minimaal 1.5 uur per dag te wandelen. In het weekend wandel ik soms wel 10 km of langer en daarnaast sport ik ook nog. Wat betreft het werk heb ik een zit- en sta bureau gekocht waardoor ik regelmatig kan wisselen van houding. Ook is het goed om iedere vergadering 5 minuten eerder te stoppen, om even op adem te komen en aantekeningen te kunnen maken.”

Tip voor andere organisaties

“Practice what you preach! Als jij als organisatie een gezonde organisatie wilt zijn, laat dan ook zien dat je dit wilt. Dit betekent dat de directeur meedoet met bijvoorbeeld ‘stapril’, een initiatief dat we nu hebben om meer te staan tijdens het thuiswerken. Het is belangrijk dat werknemers zien dat het anders kan. Dat er bijvoorbeeld gewandeld kan worden tijdens vergaderingen en dat je vitaliteitsoefeningen tussendoor kunt doen. Kortom, stimuleren dat medewerkers en leidinggevenden anders gaan denken en op die manier een andere connectie maken met elkaar. Dat zou je als organisatie moeten willen.”

Send this to a friend