Gezond Georganiseerd

Maarten Jan Stam & Toine Al, 2013

Gezondheidsmanagement, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn niet meer weg te denken in moderne organisaties. Het zijn de nieuwe pijlers onder veerkrachtige en robuuste organisaties. En die pijlers heeft u hard nodig in het licht van de onontkoombare vergrijzing, ontgroening, hogere pensioenleeftijd, werkdruk, toenemende concurrentie en behoefte aan innovatie. Het invoeren en verankeren van zo’n gezonde visie leidt in de praktijk tot de nodige hoofdbrekens.

Dit boek helpt u bij de invoering, verankering en het loslaten van de instrumentele benadering door echt aan te sluiten bij de ambities en doelstellingen van uw organisatie.

Boek Gezond Georganiseerd

Vul hieronder uw gegevens in. Daarna kunt u het boek Gezond Georganiseerd als pdf downloaden.

Send this to a friend