Een organisatie is meer dan een optelsom van individuen

8 januari 2015

In de kersttoespraak sprak koning Willem-Alexander over Nederland: “Nederland is meer dan zeventien miljoen selfies. We hebben elkaar nodig, meer dan we vaak zelf beseffen. Ieders gaven en vaardigheden zijn waardevol en belangrijk.”

En zo is het in organisaties niet anders. Elke organisatie is eigenlijk een mini samenleving op zich met een eigen cultuur, eigen systemen en processen, een sturingsmechanisme en met gedeelde normen en waarden. Zonde eigenlijk dat hier nog zo weinig gebruik van wordt gemaakt in ons vak, want hier zit nu juist de kracht van een organisatie!

Veel projecten, maar vooral interventies op het gebied van gezondheidsmanagement of inzetbaar houden van medewerkers zijn sterk gericht op het individuele vlak: hoe kunnen medewerkers zichzelf versterken? Het doel is het versterken van het individu. Heel interessant natuurlijk, maar wat hierin ontbreekt is de organisatie als entiteit.

Vanuit strategisch bedrijfsperspectief is vooral het functioneren van de organisatie als geheel relevant. Dat is meer dan de optelsom van individuen. Het is onze taak als professionals om organisaties te helpen en met ons vak een stap te maken naar organisatieniveau. Vooral door te zoeken naar het parallelle belang van de gewenste organisatieontwikkeling en een mensgerichte organisatie waarin mensen duurzaam gezond en goed kunnen blijven functioneren.

Ik wil individuele interventies absoluut niet afwijzen, maar het maakt een programma zoveel krachtiger als er strategisch en op bedrijfskundig naar het onderwerp gekeken wordt. De kracht zit in wat we er samen van maken. Zowel in Nederland als in onze eigen organisatie!

Deel artikel

Meer inspiratie