Dit deden zij met hun ESF-subsidie

Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid. Je kan er als zelfrespecterende organisatie eigenlijk niet meer omheen. Bovendien was er in juni en november 2018 de mogelijkheid om een deel van deze investering te laten subsidiëren door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Heb je deze mogelijkheden gemist? Over een maand is een nieuwe, eveneens laatste, kans om ESF-subsidie aan te vragen. Wil je ook (tot €12.500!) subsidie om voor jouw organisatie advies in te winnen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar kun je wel wat inspiratie gebruiken? Deze organisaties gingen je voor:

  • Facilicom: We hebben gesprekken gehad met medewerkers in hoe het staat met hun duurzame inzetbaarheid. Dit gaf (waardevolle) inzichten voor het programma en concrete mogelijkheden voor de leidinggevenden waar ze winst konden behalen. Alles om de medewerker inzetbaar te houden (nu en in de toekomst!).
  • Evides: De ESF-subsidie hielp om te ondersteunen bij de verdere professionalisering van het duurzame inzetbaarheidsbeleid door het begrip concreet en toegankelijk te maken voor de diverse doelgroepen en passende activatie en ondersteuning te ontwikkelen. Door een dwarsdoorsnede van de organisatie te betrekken bij de concretiseringsslag en behoefte rondom aanbod en activatie, is het gelukt om een passend programma te ontwikkelen dat naadloos aansluit bij de cultuur en uitstraling van de organisatie. Een bijbehorende visie zorgt ervoor dat het thema op strategisch niveau geborgen is.
  • Sweco: De aanpak bij Sweco bestond o.a. uit sessies met hr, OR, medewerkers, het ontwikkelen van een communicatie- en activatieplan, tijdlijn, en communicatiemiddelen.
  • Gelre ziekenhuizen: Er zijn gesprekken geweest met werknemers; wat speelt er, wat leeft er, waar dromen zij van, wat werkt wel, wat werkt niet? Zo is de vertaling gemaakt van een (hr-)visie en strategie naar een deelbare boodschap, communicatiestrategie en -plan t.b.v. duurzame inzetbaarheid, passend bij de cultuur.
  • Gemeente Den Haag: Gemeente Den Haag investeert graag in haar medewerkers en doet hieraan veel. Toch bleek dat de medewerker niet altijd werd bereikt door de versnippering van de dienstverlening. Vanuit interviews, verdieping in beleidsplannen en aanbod is er één visie en beleid geformuleerd op vitaliteit, inzetbaarheid en verzuim.

Praktische informatie over de ESF-subsidie

Hoogte subsidie:

Tot €12.500,- voor een adviestraject tussen €12.000 en €25.000 (tot 50% van het advies wordt gesubsidieerd door ESF).

Aanvraagperiode

De aanvraag van het project en de subsidie kan nog eenmaal worden ingediend bij Uitvoering van Beleid: vanaf 8 tot en met 12 april 2019.

De subsidie is geldig vanaf akkoord op de aanvraag tot maximaal een jaar daarna.

Meer weten? Bekijk het overzicht of neem contact met mij op!

 

Send this to a friend