De werkplek van de toekomst

Werk is volop in verandering. Steeds meer taken waar nu nog mensen voor nodig zijn, worden in de nabije toekomst overgenomen door machines en algoritmen. Verandering, innovatie en automatisering gaan steeds sneller. Wat betekent dit voor onze banen in de toekomst?

Uitdagingen rondom automatisering

Dat hangt af van hoe managers en medewerkers wereldwijd omgaan met de uitdagingen die automatisering en technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Automatisering zal namelijk leiden tot een flinke afname van het aantal huidige banen en werkzaamheden. Denk hierbij aan simpele, repetitieve werkzaamheden zoals data invoeren in systemen, maar ook complexere werkzaamheden zoals communicatie, adviseren en besluitvorming worden meer en meer overgenomen door machines. Managers die enkel focussen op kostenbesparing door automatisering kunnen daardoor zorgen voor het verlies van banen.

Potentieel

Aan de andere kant hebben technologische ontwikkelingen en automatisering juist de potentie om te leiden tot een enorme toename van het aantal nieuwe banen doordat er nieuwe producten en services ontstaan. Bijvoorbeeld data analisten, app ontwikkelaars, sociale media experts en robotica ingenieurs worden meer en meer onmisbaar. Maar ook juist hele menselijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, sociale invloed en emotionele intelligentie worden steeds belangrijker.

Eigenaarschap en bijscholing

Doordat veel huidige banen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en andere vaardigheden belangrijk worden in de werkplek van de toekomst, is bij- en omscholing van medewerkers cruciaal. Daarom zijn er managers nodig die een personeelsbeleid voeren waarin bijscholing, omscholing en levenslang leren centraal staan. Managers die niet alleen focussen op de professionele ontwikkeling van hun hoogopgeleide medewerkers, maar die begrijpen dat juist medewerkers met uitvoerende functies, die het grootste risico lopen dat hun baan door automatisering overbodig wordt, om- en bijscholing het hardst nodig hebben. Ook is het belangrijk dat medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en bewustzijn ontwikkelen. Dat zij levenslang leren en continue ontwikkeling belangrijk zijn en hier ook naar handelen. Medewerkers die samen met hun managers technologische ontwikkelingen en automatisering omarmen, omdat het hun bevrijdt van routinematige, saaie taken en de ruimte geeft om te focussen op hun puur menselijke talenten. Op deze manier kunnen technologische ontwikkelingen en automatisering mensen aanvullen en versterken, in plaats van ze overbodig maken.

Send this to a friend