De basis op orde, maar dan anders.

In ons advieswerk krijgen we dit, zonder te overdrijven, minimaal wekelijks om de oren. Mooi verhaal, we vinden het belangrijk, maar bij ons moet eerst de basis op orde. Ehh, wat bedoelt u precies? “Nou gewoon de aandacht voor de Wet Poortwachter zorgt voor voldoende uitdagingen op dit moment.” Bij verder doorvragen blijkt dat de (1) de verzuimaanvraag, (2) de probleemanalyse, (3) het plan van aanpak en (4) de verzuimbegeleiding en correspondentie met het UWV al heel wat energie vraagt. Het klinkt als een grijze, stoffige bureaucratie waar wetgeving ons dwingt om te bewegen in plaats van visie en ondernemerschap. Los van het feit dat het mij niet inspireert of uitdaagt om in actie te komen, gaat het naar mijn idee juist niet over de basis.

Natuurlijk is de zorg voor oplopend verzuim begrijpelijk, maar zorgt deze beheersmatige manier van denken voor de o zo gewenste innovatie binnen ons werkveld? Het idee is om de aandacht voor gezondheid (lees: de positieve kant van verzuim) te verbinden met de organisatiestrategie. Wat zijn de kritische succesfactoren van uw organisatie en op welke manier kan ons werk daaraan bijdragen? Als ons dat lukt en dat kan, dan is verzuim iets wat er is maar niet de basis of het startpunt vormt van ons werk. Het startpunt is uw ambitie, wat wilt u bereiken met uw organisatie, waarin bent u onderscheidend? En op welke manier kan ons werkveld u helpen deze ambities te realiseren?

Gelukkig zijn er voorbeelden te over van organisaties die de verbinding van onze thema’s: gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid met de belangrijkste succesfactoren van organisaties weten te leggen. We hebben er een mooi boekje over geschreven, waarin acht praktijkvoorbeelden laten zien hoe zij de voor hun succesbepalende factoren zoals communicatie, rendement, cultuur, strategie en leiderschap hebben versterkt met programma’s op het gebied van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. En het goede nieuws? Organisatieontwikkeling gaan bij deze organisaties hand in hand met een succesvolle verzuimbeheersing. Dat heeft alles met ‘de basis op orde’ te maken, maar dan net even anders

Laat u inspireren: https://www.inhealth.nl/gezond-georganiseerd/

Send this to a friend