Dag van de Arbeid: toen, nu en straks

1 mei 2018

Toen

In 1919 kwam ook in Nederland de 8-urige werkdag tot stand. Aan een langdurige periode van uitbuiting, kinderarbeid en andere uitwassen van het wildwest kapitalisme komt daarmee langzaamaan een eind. Acht uur werken, acht uur ontspanning en acht uur slapen worden geacht bij te dragen aan een betere balans voor medewerkers. Het besef dat meer aandacht voor het welbevinden van medewerkers en humanere arbeidsvoorwaarden een positieve invloed heeft op de organisatie lijkt iets te groeien.

Nu

Ons werklandschap is nog steeds en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Tegenwoordig vindt men het bijvoorbeeld vaak prettig om zelf werktijden te mogen bepalen. Flexibele begin- en eindtijden vallen in de smaak om zo alle verschillende levensdomeinen met elkaar te combineren. Men heeft doorgaans behoefte aan regelruimte, sociale contacten, betrokken worden bij belangrijke beslissingen binnen de organisatie of aan het volgen van een opleiding. Bovendien veranderen deze behoeften over tijd, afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Ook werkgevers zijn er inmiddels van doordrongen dat kwaliteitsimpulsen rondom arbeidsvoorwaarden grote voordelen hebben. Denk aan een hogere productiviteit, betrokkenheid, creativiteit, een lager ziekteverzuim en een positief bedrijfsimago.

En straks?

Arbeiders hebben zich in het verleden verenigd en gestreden voor betere arbeidsvoorwaarden. Zij vormden de basis voor onze huidige situatie. Maar wat is in de toekomst in het belang van werknemer en werkgever? Tal van (nieuwe) vragen komen op ons af. Robotisering, technologische ontwikkelingen en internationalisering leiden tot veranderingen in werk, beroepen en de benodigde competenties. De flexibilisering maakt dat arbeidscontracten en behoeften van werkgevers en medewerkers voortdurend bewegen. Ook de klimaatverandering gaat straks misschien onze agenda’s veel meer bepalen. Deze ontwikkelingen en mogelijk andere waar we nog geen weet van hebben, vinden in een rap tempo plaats. Toekomstbestendigheid vraagt daarmee van werkgever en medewerker een open vooruitziende blik, ontwikkelen en een gezamenlijke inzet.

Een keertje van gedachten wisselen over deze thema’s? Neem gerust contact met me op via tosca@inhealth.nl.

Deel artikel

Meer inspiratie