Dag van de arbeid: vijf lessen anno 2017

1 mei 2017

1 mei: dag van de arbeid. Tijd voor een korte reflectie. Nederland laat nog te veel liggen als het gaat om innovatie van ons werk. En die kansen liggen er niet alleen vanuit de technologische hoek! De integratie van kennis en expertise uit het onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking en ook de technologie, gaat ons als maatschappij veel opleveren. En ons werkveld, dat van duurzame inzetbaarheid, zal een belangrijke bijdrage leveren. Het momentum is er. Vijf ontwikkelingen en de springplank, mede geïnspireerd op werk van de SER, WRR en het SCP.

 

Van medewerker naar mens

De medewerker is onderdeel van een heel ecosysteem (werk, gezin, buurt en maatschappij) – laten we hem en haar dan ook zo behandelen. De tijd dat werk en privé twee aparte werelden waren is niet meer houdbaar. Een agile werkomgeving is een mooi voorbeeld van een werk- en leer-ecosysteem. Technologie is daarbij de drijvende kracht, waar je ervaringen, leerbehoefte en informatie deelt en samenwerkt.

 

Omarm de technologie

Technologie is er nu en het is de toekomst. Elke revolutie (volgens de SER staan we aan de vooravond van de 4e industriële revolutie) heeft ons veel gebracht. Door een hogere productiviteit kan er goedkoper en duurzamer geproduceerd worden en ontstaan er nieuwe banen, leuker werk en meer welvaart. Van belang blijft een balans te vinden in de verdeling van werk, met aandacht voor co-creatie, scholing en de kwaliteit van werk.

 

Van denken naar doen

We spelen op veel (deel)gebieden mee met de grote jongens. Kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en quantumcomputing. We tillen regelmatig zelfs boven onze capaciteit. We krijgen het alleen niet snel genoeg in onze arbeidsmarkt vertaald. Een start-up die met slimme technologie snel inzicht krijgt in jouw inzetbaarheidsprofiel is zeer relevant voor recruitment en de in- en doorstroom van ons arbeidsmarktpotentieel.

 

Van winst naar waarde

Koppel het succes van de BV Nederland niet enkel aan de winstmarges, aandeelhouderswaarde en economische groei. Waardecreatie in de meest brede vorm is de nieuwe standaard. Waarde voor mensen, samenleving en de planeet. We hebben geleerd ons staande te houden in een marktsysteem van kosten en opbrengsten, winst en verlies. Nu wordt de sprong naar waarde en betekenis gemaakt, waar niet alleen het resultaat telt, maar ook de realisatie duurzaam is.

 

Nieuw sociaal contract

We kunnen langer doorwerken, we worden gezonder ouder en onze arbeidsomstandigheden verbeteren. Toch is er veel onvrede. Ondanks economische groei staan lager opgeleiden vaker aan de zijlijn. Banen verdwijnen of worden ingenomen. Ons oude sociaal contract volstaat niet meer (K. Putters, SCP). Twee nieuwe uitgangspunten.

  • Eén: laag- en hoogopgeleid bestaat niet meer: het gaat om je vak.
  • En twee: dat vak is niet altijd meer betaald werk, maar de waarde die je toevoegt.

Deel artikel

Meer inspiratie