Bouwen met de ‘board’

6 februari 2015

Wat hebben wij een mooi vak. Elke dag bezig met waardevolle thema’s als werkprestaties, inzetbaarheid en gezondheid, die (ongelooflijk maar waar) steeds hoger op de managementagenda staan. Gevolg van deze toenemende interesse op C-level niveau is dat taal en context van ons werk aan het veranderen is. Vijf jaar geleden kwam je nog weg met een gezonde dosis specifieke expertise rond bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s van obesitas. Bij voorkeur ondersteund door een fijne Poortwachter wettekst. Aan de bak werkgever. Anno 2015 gaat gezondheidsmanagement over aansluiten bij, jawel ‘de board’.

Ik heb gemerkt dat je daarin op grofweg twee manieren te werk kunt gaan. De eerste is de ontwerpbenadering. Mooie analyses, procesplaten, scenarioplanning, veel data en overtuigende spreadsheets. En dan veranderen…Daarnaast de ontwikkelbenadering, waarbij de organisatie zelf wordt beschouwd als bron van kennis en ervaring. Hier wordt bij het opstellen van het veranderplan zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen interne resources. Een benadering waarbij alle leden intensief worden betrokken bij de probleemanalyse en de belangrijkste stakeholders geven de verandering zelf vorm.

De ontwerp- en ontwikkelingsbenadering zijn daarmee twee fundamenteel verschillende benaderingen voor de verandering. Van oudsher sluit de ontwerpbenadering meer aan bij traditionele board, onze nieuwe gesprekspartners. In extreme vorm is deze verandering een eenmalig lineair proces met een duidelijk doel en slechts een beperkt aantal vrijheidsgraden.

Het dilemma
Er is een fundamenteel verschil tussen ontwerpen en ontwikkelen. De ontwikkelbenadering sluit meer aan bij nieuwe inzichten rond veranderen, omdat bij ontwikkelen veel meer dan bij ontwerpen rekening wordt gehouden met de sociale en dynamische aspecten. En laat onze thematiek nu juist gaan over de sociale context van werk.

Nu heb ik mezelf ooit naar een MBA status geploeterd. Al met al een fijne en leerzame tijd. Bijkomend voordeel is dat ik de taal van de board heb leren spreken en minimaal kan aansluiten. Maar wil ik echt de verandering in gang zetten, zal ik samen met onze nieuwe gesprekspartners minder moeten ontwerpen en meer samen gaan ontwikkelen. Geen architect, maar ontwikkelaar. Wie had dat gedacht?

Deel artikel

Meer inspiratie