Belang van duurzame inzetbaarheid voor het onderwijs

Er wordt de laatste weken veel over gesproken: het onderwijspersoneel is een van de beroepscategorieën dat het hoogste percentage burn-out klachten kent. Ruim één op de vijf leerkrachten (basis- en middelbaar onderwijs) heeft last van hoge werkstress en dit percentage blijft stijgen (CBS, 2017).

 

Waarom hoge(re) werkdruk in het onderwijs?

Factoren binnen het onderwijs die zorgen voor een hoge mate van ervaren werkdruk zijn:

 • Toenemende beperkingen van autonomie en regelmogelijkheden
 • Toenemende administratieve taken
 • Continue organisatorische veranderingen
 • Zware emotionele belasting
 • (Structureel) tekort aan leerkrachten en ondersteuning

Naast bovengenoemde factoren zorgt de enorme betrokkenheid die leerkrachten hebben ten aanzien van hun werk en leerlingen ervoor dat het aantal leerkrachten met burn-out klachten aanzienlijk stijgt. Dit is tevens terug te zien in het stijgende verzuimpercentage. Een zorgelijke situatie dus. Des te meer omdat een goede kwaliteit van onderwijs valt of staat met energieke en vitale medewerkers.

 

Belang van duurzame inzetbaarheid voor het onderwijs

Het onderwijs kenmerkt zich door grote dynamiek. Dit vraagt om veel flexibiliteit, veerkracht en veranderbereidheid van onderwijspersoneel en -instellingen. De urgentie voor duurzame inzetbaarheid binnen het onderwijs is daarmee dus evident. Des te meer omdat de gemiddelde leeftijd van onderwijzend personeel stijgt. Momenteel is in het voortgezet onderwijs ruim 41% van het personeel ouder dan 50 jaar (HumanCapitalCare, 2017).

 

Best practice: Rijn IJssel

Het vertalen van de enorme betrokkenheid van leerkrachten naar een effectieve inzet vraagt om een heldere visie waarbinnen inzetbaarheid concreet betekenis krijgt. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?

Rijn IJssel is een best practice en een waar voorbeeld voor onderwijsinstellingen die stoeien met het duurzame inzetbaarheidsvraagstuk. Met het programma ‘Mijn inzetbaarheid’, wat later ‘Vitaal Vooruit’ werd, besteedt Rijn IJssel al sinds 2014 aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers.

In de aanpak van Rijn IJssel wordt verbinding gelegd tussen de verschillende beleidsgebieden,
zoals strategische personeelsplanning, gesprekscyclus, verzuimbeleid, opleidingen, enz. En misschien nog wel het belangrijkste: de samenhang tussen beleid en de medewerker.

Inhealth heeft Rijn IJssel ondersteund in het vorm en inhoud geven van het ‘Mijn inzetbaarheid’ programma, met mooie resultaten:

 • Focus is verschoven van verzuim naar inzetbaarheid
 • Inzetbaarheid heeft een persoonlijke betekenis gekregen
 • HR-team heeft de positie van expert
 • Rol van leidinggevenden is versterkt

 

Ondersteuning voor jouw onderwijsinstelling!

Inhealth is de partner voor onderwijsinstellingen die geloven in een structurele aanpak van inzetbaarheid en behoud van werkvermogen van de medewerkers. Vanuit een heldere visie en focus op het uiteindelijke resultaat:

 • Energieke en tevreden docenten
 • Tevreden studenten
 • Tevreden organisatie

In onze folder ‘Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs’ delen we graag onze visie, aanpak en ervaring in het onderwijs met je. Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek of voor meer informatie en inspiratie.

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Vul hieronder uw gegevens in. Daarna kunt u de folder downloaden.

Send this to a friend