Verzuimmanagement

Programmamanagement betekent voor ons het verankeren van aandacht voor verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid in de bedrijfsvoering van organisaties, zodat aandacht voor deze onderwerpen structureel aanwezig is. Maar wat is voor organisaties de aanleiding om onze ondersteuning te vragen?

Soms wordt de urgentie voor gezondheidsmanagement pas gevoeld wanneer het verzuim (te) hoog is. Het gevolg hiervan is zichtbaar, want verzuim is kostbaar en het vermindert de productiviteit. Vaak is een snelle oplossing dan ook gewenst. In dat geval kunnen wij ondersteuning bieden op verzuim management. Dit bestaat globaal uit:

  • Analyse: Door een kritische analyse, van deskresearch tot interviews met stakeholders op verschillende organisatieniveaus, bepalen we wat het verzuimprobleem precies inhoudt en waar de oorzaken liggen.
  • Meters maken: We kunnen dan al snel beginnen met het bieden van ondersteuning om verzuim terug te dringen. Afhankelijk van de resources die aanwezig zijn binnen de organisatie ondersteunen we met uitvoering, coaching en begeleiding.
  • Blauwdruk: Op basis van de analyse en de eerste acties ontstaat een blauwdruk voor de verzuimaanpak binnen de organisatie. Samen met de klant brengen we de strategie, organisatiestructuur, de rollen en verantwoordelijkheden en kennis en vaardigheden op orde. Hiermee wordt gezond organiseren een structureel onderdeel van het beleid. 
  • Koppeling duurzame inzetbaarheid: De aanpak voor verzuim staat nooit los van onderwerpen als vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. Hoe zorgen we dat juist de aanwezige medewerkers zich fit voelen, op de juiste plek zitten en zich blijven ontwikkelen? Vaak zijn er veel plannen op dit gebied aanwezig, maar de samenhang en implementatie ontbreekt. Hier ondersteunen we organisaties stapsgewijs bij. Door met medewerkers en leidinggevenden in gesprek te zijn komen we samen tot de beste aanpak. En deze aanpak zal alleen landen als er een goede positionering en communicatie is.

 Resultaat:

  • Aantoonbaar verlaagd verzuim tot 1,5% per jaar

  • Een structurele aanpak om het verzuim laag te houden

  • Een gestructureerde aanpak op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid 

Lees ook

TBI


Voor TBI, een groep van ondernemingen, leverde Inhealth verschillende diensten, waaronder het houden van sessies op strategisch niveau, het maken van een roadmap en de inzet van tools en een…
TBI

Online als wondermiddel?

14 april 2016


Kan je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren door een online tool in te zetten? Dat is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Allereerst: online tools kunnen nooit een…
Online als wondermiddel?

Column: Focus op organisatie

23 februari 2014


Hoe houd je een organisatie en mensen vitaal, gezond en duurzaam inzetbaar? Met deze gecompliceerde vraag houdt mijn vakgebied, Gezondheidsmanagement, zich bezig. De laatste jaren was er vooral aandacht voor…
Column: Focus op organisatie