Strategiespel

Het inrichten van een succesvol programma

Gezondheidsmanagement is meer dan het inzetten van losse interventies. Waar begin je en hoe leg je verbinding met de context, strategie en ambitie van de organisatie? Met het Strategiespel van Inhealth wordt een gezamenlijk antwoord gevonden op die vragen.

Het Strategiespel draait om het vullen van de strategiekaart. De spelvorm stimuleert de creativiteit, samenwerking en aanscherping van opvattingen en ideeën. Op de Strategiekaart komen alle elementen aan bod die van belang zijn voor een toegewijd programma:
  • koers van de organisatie
  • type management en medewerkers
  • overige stakeholders
  • de cultuur
  • gewenste rendement
  • communicatie

 Resultaat

Het eindresultaat is één gezamenlijke strategiekaart die inzicht geeft in:

  • Een gezamenlijke context die aansluit bij de eigen strategie
  • De beschikbare rollen en talenten van management en medewerkers
  • Het gewenste instrumentarium en een gedragen veranderaanpak

Bekijk ook

Facilicom


Bij facilitair dienstverlener Facilicom wordt het belang van duurzame inzetbare medewerkers onderkend en zorgt fysiek zwaar werk voor de nodige uitdagingen. Inhealth biedt inzicht en geeft advies hoe hiermee om…
Facilicom

Course Strategic Health Management


De Course Strategic Health Management biedt inzichten, voorbeelden, onderbouwing en praktische tools om jou een specialist te maken op het vakgebied van gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Course Strategic Health Management

Roadmap


De Roadmap is een aantrekkelijke, compacte visuele weergave van het te ontwikkelen beleid waarbij verbinding wordt gemaakt met de belangrijkste speerpunten. Deze inzichten worden verkregen met behulp van het Strategiespel.
Roadmap