Inhealth strategiespel

Strategiespel

Het inrichten van een succesvol programma

Gezondheidsmanagement is meer dan het inzetten van losse interventies. Waar begin je en hoe leg je verbinding met de context, strategie en ambitie van de organisatie? Met het Strategiespel van Inhealth wordt een gezamenlijk antwoord gevonden op die vragen.

Het Strategiespel draait om het vullen van de strategiekaart. De spelvorm stimuleert de creativiteit, samenwerking en aanscherping van opvattingen en ideeën. Op de Strategiekaart komen alle elementen aan bod die van belang zijn voor een toegewijd programma:
  • koers van de organisatie
  • type management en medewerkers
  • overige stakeholders
  • de cultuur
  • gewenste rendement
  • communicatie

 Resultaat

Het eindresultaat is één gezamenlijke strategiekaart die inzicht geeft in:

  • Een gezamenlijke context die aansluit bij de eigen strategie
  • De beschikbare rollen en talenten van management en medewerkers
  • Het gewenste instrumentarium en een gedragen veranderaanpak

Bekijk ook

Facilicom

Facilicom

Roadmap

Roadmap

Send this to a friend