Roadmap

Het visuele plan van aanpak op één A3.

Beleid en programma’s rondom gezondheidsmanagement zijn complex. Organisaties moeten rekening houden met: doelstellingen, rol van management en medewerkers, overige stakeholders, cultuur, communicatie etc. Het is dan ook lastig om het overzicht te behouden.

De Roadmap is een aantrekkelijke, compacte visuele weergave van het te ontwikkelen beleid waarbij verbinding wordt gemaakt met de belangrijkste speerpunten. Deze inzichten worden verkregen met behulp van het Strategiespel. De adviseurs van Inhealth werken deze inzichten vervolgens uit in een plan van aanpak.

 Resultaat

Eén grafisch overzicht waarin acties en interventies verbonden zijn en zo houvast vormen voor HR, leidinggevenden en medewerkers.

Bekijk ook

Zorggroep Almere

Zorggroep Almere

Business Case

Business Case

Send this to a friend