Roadmap

Het visuele plan van aanpak op één A3.

Beleid en programma’s rondom gezondheidsmanagement zijn complex. Organisaties moeten rekening houden met: doelstellingen, rol van management en medewerkers, overige stakeholders, cultuur, communicatie etc. Het is dan ook lastig om het overzicht te behouden.

De Roadmap is een aantrekkelijke, compacte visuele weergave van het te ontwikkelen beleid waarbij verbinding wordt gemaakt met de belangrijkste speerpunten. Deze inzichten worden verkregen met behulp van het Strategiespel. De adviseurs van Inhealth werken deze inzichten vervolgens uit in een plan van aanpak.

 Resultaat

Eén grafisch overzicht waarin acties en interventies verbonden zijn en zo houvast vormen voor HR, leidinggevenden en medewerkers.

Bekijk ook

Zorggroep Almere


Inhealth voerde voor zorgverlener Zorggroep Almere onderzoek uit en op basis van de resultaten is gekozen voor een aanpak met teamsessies en preventiegesprekken.
Zorggroep Almere

Business Case


Hoe maak je rendement van gezondheidsmanagement inzichtelijk en zijn de huidige investeringen in lijn met het gewenste resultaat? De Business Case van Inhealth geeft antwoord op deze vragen.
Business Case

Doorwerken tot 67, of niet?!

25 maart 2016


Voor sommigen geen probleem, maar voor anderen een hele uitdaging. Misschien ben je wel begonnen met werken toen je 16 was. En nu, 40 jaar later, ben je 56 en…
Doorwerken tot 67, of niet?!