Programmamanagement

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers is pas effectief als deze is verankerd in de bedrijfsvoering. Veel bedrijven vinden duurzame inzetbaarheid belangrijk maar worstelen met deze verankering. Inhealth kan hierbij op een gestructureerde manier ondersteunen. Met modulair opgebouwde programma’s die aansluiten bij de doelen en koers van de organisatie.

Programmamanagement begint met een verkenning van de organisatie. Dat doen wij vaak met het Strategiespel of een World Health café waar informatie en inzichten uit een grote groep medewerkers wordt opgehaald. Vervolgens wordt bepaald welke modules het meest succesvol zullen zijn voor het halen van het beoogde resultaat.

Het programmamanagement bestaat bijna altijd uit een aantal kernmodules:

  • Een communicatieplan, afgestemd op de cultuur en de doelgroepen binnen de organisatie. Hiervoor ontwikkelen we diverse communicatiemiddelen, zoals posters, flyers, webportals, animaties en online testen.
  • Het vormgeven van integraal beleid voor een goede samenhang in beleid.
  • Bewaking van budget en het organiseren van co-financiering.
  • We monitoren zodat er zicht is op de resultaten, er bijgesteld kan worden waar nodig en het management kan worden geadviseerd.
Een programma is geslaagd als het geen programma meer genoemd wordt en gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid onderdeel zijn geworden van de dagelijkse praktijk en resultaten zichtbaar zijn geworden.

 Kenmerken programmamanagement door Inhealth:

  • De flexibele inzet van diverse professionals (een heel team experts denkt mee).
  • De resultaatgerichtheid (no cure-less pay).
  • De integrale aanpak (samenhang is gegarandeerd).

Bekijk ook

Communicatieondersteuning

Communicatieondersteuning

Send this to a friend