Business Case

Onderbouwing en draagvlak voor een succesvol programma

Hoe maak je rendement van gezondheidsmanagement inzichtelijk en zijn de huidige investeringen in lijn met het gewenste resultaat? De Business Case van Inhealth geeft antwoord op deze vragen. Zo krijgt gezondheidsmanagement de financiële onderbouwing en het draagvlak die het nodig heeft om succesvol te zijn.

Voor de Business Case worden relevante kerncijfers van de organisatie verzameld en waar nodig worden interviews gehouden met medewerkers die een dwarsdoorsnede vormen van de organisatie. De gegevens worden geanalyseerd aan de hand van diverse rekenmodellen. De resultaten uit de analyse worden samen met aanbevelingen in een organisatieprofiel gezet.

 Resultaat

De Business Case geeft inzicht in:

  • De cijfermatige stand van zaken van diverse Health Management indicatoren
  • De risico’s en het potentiële rendement van het (te voeren) beleid
  • De huidige en de gewenste Health Management strategie
  • Het (mogelijk) onbenutte potentieel van de huidige aanpak en de wenselijke aanpak

Bekijk ook

Course Strategic Health Management


De Course Strategic Health Management biedt inzichten, voorbeelden, onderbouwing en praktische tools om jou een specialist te maken op het vakgebied van gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Course Strategic Health Management

Communicatiespel


Het Communicatiespel draait om het maken van een communicatieplan. In dit plan komen alle essentiële onderdelen aan bod: van doel & boodschap tot middelen & planning.
Communicatiespel

Nieuwe ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

26 augustus 2015


Duurzame inzetbaarheid is hot! Steeds vaker wordt de term gebruikt binnen bedrijven en organisaties en ook de overheid zegt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema te vinden. Maar wat wordt…
Nieuwe ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid