Motor: van bedoeling
naar resultaat

Inhealth is een motor in het domein van vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. We zetten gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de agenda, verbinden partijen en stakeholders en zorgen voor gerichte energie om verandering teweeg te brengen. We gaan voor resultaat: daling van het verzuim, vergroting van eigenaarschap en we verleggen de focus van verzuim naar inzetbaarheid. We bieden de juiste expertise om organisaties in iedere fase optimaal te ondersteunen; als steuntje in de rug, als regiehouder en alles ertussenin.

Resultaten

  • Draagvlak voor verandering
  • Voortgang, versnelling
  • Zicht op voortgang en resultaten
  • Continuïteit, borging
  • Eigenaarschap
  • Verzuimdaling
  • Aantrekkelijk werkgeverschap

Vragen

  • Hoe kan ik duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel maken van mijn organisatie met eigenaarschap op alle niveaus?
  • Hoe kom ik tot goede resultaten met onze aanpak voor gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe verlaag ik verzuim binnen mijn organisatie met duurzame inzetbaarheid en hoe zorg ik dat dit laag blijft?

Een motor nodig?

Spaarne Gasthuis

Lees verder

Universiteit van Amsterdam

Lees verder

De Nederlandsche Bank

Lees verder

Het Kadaster

Lees verder

Detailresult Groep

Lees verder

Sweco

Lees verder

Send this to a friend